europan-cz.cz
 

Výrobky z Eucoru Belgique Deutschland Espana France Hrvatska Italia Kosovo Nederland Norge Österreich Polska Portugal Suisse Suomi SverigeKatastr nemovitostí gps

Katastr nemovitostí gps

ČÚZK - Digitalizace katastrálních map a další postup

katastr nemovitostí gps

Katastr nemovitostí. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát. Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích.


ČÚZK - Digitalizace katastrálních map a další postup

katastr nemovitostí gps

Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k


ČÚZK - Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků

Katastr nemovitostí a katastrální mapa. možnosti určení GPS pozice a tlačítko KN, na které když kliknete a poté kliknete do katastrální mapy na vybranou parcelu, stavbu apod.. zobrazí se vám v novém okně informace o této parcele respektive stavbě


ČÚZK - GNSS pro účely katastru

GPS: 49.661766538,16.6318961298: Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov; Hledat pouze v KÚ Šnekov Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.


iKatastr: mapa a informace z KN

katastr nemovitostí gps

Adresa katastru v Olomouci Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Olomouc Vejdovského 1148/2a Hodolany 77200 Olomouc


Katastrální úřad Hradec Králové

Aktuality 11.11.2019 Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2019) je k dispozici ke stažení. 11.11.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Most. 05.11.2019


Šnekov, katastrální území 614084 - katastr nemovitostí

katastr nemovitostí gps

Zeměměřický úřad vykonává správu geodetických základů České republiky a rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole podle zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zeměměřický úřad současně provádí zeměměřické činnosti při údržbě a přezkušování státních hranic podle § 3a


KATASTRÁLNÍ ROZCESTNÍK (katastr nemovitostí)

katastr nemovitostí gps

Kompletní informace o katastru v Hradci Králové, včetně adresy, telefonů, otevírací doby a odkazů na užitečné služby.


Katastr nemovitostí - Zeměpisec.cz

katastr nemovitostí gps

Odkazy na vše důležité ohledně katastru nemovitostí, katastrálních úřadů a pracovišť! KATASTRÁLNÍ ROZCESTNÍK (katastr nemovitostí) Důležité odkazy