europan-cz.cz
 

Výrobky z Eucoru Belgique Deutschland Espana France Hrvatska Italia Kosovo Nederland Norge Österreich Polska Portugal Suisse Suomi SverigeDatová schránka úschovna

Datová schránka úschovna

Datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště vytvořené za účelem doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci (ministerstva, soudy, správní úřady) na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. Měly by sloužit pro veškerou komunikaci, u které není okolnostmi znemožněno jejich využití.

Autorizovaná konverze dokumentů - Česká pošta

Vyplňte své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se. Pokud jste se ještě nikdy nepřihlašovali do své datové schránky, použijte přihlašovací údaje, které Vám byly vygenerovány systémem a doručeny v obálce se žlutým pruhem nebo prostřednictvím aktivačního portálu.

Podnikatel - Home

Seznam držitelů datových schránek obsahuje informace o všech zpřístupněných datových schránkách s výjimkou fyzických osob, které požádaly o vymazání z tohoto seznamu ve smyslu § 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Úschovna Ministerstva vnitra

Je-li potřeba převést obsah datové zprávy z elektronické do listinné podoby, musí dle zákona dojít k tzv. autorizované konverzi.Autorizovanou konverzi na žádost provádějí pracoviště Czech POINT, jedna strana konverze stojí 30 Kč.

Kontaktní místo Czech POINT a datová schránka

datová schránka úschovna
©2019 Ministerstvo vnitra ČR. Všechna práva vyhrazena. Provoz datových schránek i webové prezentace zajišťuje Česká pošta, s.p.

DatovaSchranka.eu | Úschovna a posílání velkých souborů

Proč DatovaSchranka.eu DatovaSchranka.eu je jedinečné a komplexní řešení přenosu většího množství dat. Stačí jen vyzkoušet.

mojedatovaschranka.cz - Datové schránky

datová schránka úschovna
Datová schránka resp. oficiální webové stránky pro tuto službu jsou rozděleny na dvě části. První část, ta informační je na adrese https://datoveschranky.info , kde naleznete rozsáhlé informace o tom, co to datováschránka je , pro koho je povinná, pro koho je datováschránka dobrovolná, atd.

CzechPOINT@home – Czech POINT

Definitioner Datová schránka Slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy.

DatovaSchranka.eu | Úschovna a posílání velkých souborů

Co je Úschovna dokumentů? Pokyny. Pro konverzi je možné použít buď dokument PDF verze 1.3 a vyšší, který je opatřený uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou pečetí nebo uznávanou elektronickou značkou, nebo originál datové zprávy (ZFO) Informačního systému datových schránek - konvertovány budou

DatovaSchranka.eu | Úschovna a posílání velkých souborů

Posílejte soubory do 30 GB snadno, bezpečně a neomezenou rychlostí. Zdarma a bez registrace.

Images of Datova Schranka Uschovna

datová schránka úschovna
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT reg.č. CZ.1.06/1.1.00/03.05921. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

DatovaSchranka.eu | Úschovna a posílání velkých souborů

Posílání souboru pomocí stránek www.datovaschranka.eu je velice jednoduché. Na hlavní stránce v prvním kroku můžete (ale nemusíte) vyplnit odesílatele.